Wijkontwikkelingsplan

 

Stand van zaken

Op 9 september j.l. is uw wijkplan door de werkgroep aangeboden aan de wethouder en het wijkraad bestuur. Vervolgens ontvangt u ook uw exemplaar in de september in uw brievenbus. We bezorgen dit huis-aan-huis.

Hoe verder ?

Daarna start de uitvoeringsfase van het plan. In het boekje leest u uw ideeën die wij in voorstellen hebben uitgewerkt. De uitvoering doen we de komende jaren met u als wijkbewoner en met samenwerkingspartners. Daarvoor is een nieuwe werkgroep samengesteld die dit proces gaat begeleiden. Dat kan deze werkgroep alleen als u zoveel mogelijk mee wilt denken, praten en doen.

Wij rekenen dus ook op u !

 

Hoe blijft u op de hoogte ?

Wij houden iedereen die dat wil natuurlijk op de hoogte van de vorderingen. Daarvoor hebben we het afgelopen half jaar al gebruik gemaakt van onze nieuwsbrief De Westenwind.

Vanaf september herkent u deze aan dit nieuwe logo:

We wonen allemaal in een wijk met voornamelijk straatnamen van ‘oude’ (schilder)meesters. Het logo is het voorblad van ons plan maar dan in de vorm van een olieverfschilderij.

De oranje letters betekenen:

 

Wijk Ontwikkeling Plan

 

 

U ziet dit logo op al onze brieven etc. Heeft u nog geen nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres dan door aan info@wijkraadduivenwest.nl