Algemene informatie

In de laatste nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat de wijkraad zijn organisatie aan het veranderen is.

De website zal de komende tijd hier aangepast worden.

Zie verder onze nieuwsbrief : Klik hier!

Doel

De Wijkraad Duiven West stelt zich ten doel een verbindende factor in deze wijk te zijn. Samenwerken, kennismaking en iets voor andere mensen kunnen betekenen, zijn redenen  om deel uit te maken van de wijkraad. De overwegingen / doelstellingen  van de wijkraad zijn het bevorderen van betrokkenheid, participatie, sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Visie

De wijkraad ondersteunt en bevordert activiteiten en ontmoetingen door en voor wijkbewoners, evenals initiatieven gericht op een mooier  aanzien van de wijk. Initiatieven gericht op een veilige wijk in de meest ruime zin van het woord (verkeer, gevaarlijke situaties, inbraakpreventie, etc.)

De wijkraad wil bij deze zaken die de wijk aangaan, gesprekspartner zijn van zowel de wijkbewoners als externe partijen. De dialoog met wijkbewoners, met de gemeente en met andere instellingen, zoals politie, Vivare en het bedrijfsleven, moeten leiden  tot  aanpassingen c.q. veranderingen ten goede in de wijk.

Het Palet, speelt een centrale rol bij wijkgerichte activiteiten. Nauwe samenwerking is dan ook een belangrijke voorwaarde bij de organisatie van activiteiten. De wijkraad is echter geen buurtvereniging die zich louter en alleen richt op activiteiten.

De wijkraad probeert ook wijkbewoners zoveel mogelijk te activeren, te motiveren en te enthousiasmeren om zelf initiatieven te nemen. Uiteraard faciliteert de wijkraad daar waar mogelijk is deze wijkgerichte initiatieven. Zo ook zullen leden van de wijkraad activiteiten organiseren dan wel ondersteunen. Daarnaast echter wil de wijkraad vooral namens de wijkbewoners als spreekbuis fungeren naar gemeente, instellingen, en een ondersteunende factor zijn in de communicatie naar de wijkbewoners en gemeente toe.

Wijze van werken

Elke tweede woensdag van de maand vergadert de wijkraad van 19.30-21.30 uur.
De agenda wordt mede gevormd door signalen uit de wijk, die de wijkraad ter ore zijn gekomen, De wijkraad bestaat uit een aantal vaste leden met algemene of specifieke taken. Vertegenwoordigers van externe organisaties kunnen als gast aanwezig bij de vergadering.

Bereikbaarheid

De bewoners in de wijk kunnen op de hoogte blijven van de activiteiten van de wijkraad via  de Website, Facebook, Digitale Nieuwsbrief en of Flyers.

Voor reacties, suggesties en vragen kunt u de wijkraad bereiken via mail.

info@wijkraadduivenwest.nl

Ook worden activiteiten zo veel mogelijk aangekondigd via digitale nieuwsbrieven en/of nieuwsbrief flyers ,website en facebook.

De  Nieuwsbrief proberen wij 4 maal per jaar uit te brengen, deze kunt u ontvangen wanneer u zich heeft opgegeven bij het secretariaat van de wijkraad.

info@wijkraadduivenwest.nl 

In overleg wordt  de nieuwsbrief  aan huis bezorgd indien men geen internet heeft. Flyers worden verspreid wanneer er bijzondere activiteiten of in de wijk zijn. Informatie-en activiteitenavonden in Het Palet.

Samenstelling van de wijkraad

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

Voorzitter : Herman Nierkens (interim)

Penningmeester: Wim Vilters

Secretaris: Henk Feenstra en André Kok

Werkgroepen: 

Buurt Preventie Team : André Kok en Marco Arends

 

Wilt u een van deze personen bereiken stuur dan een mail naar info@wijkraadduivenwest.nl