Werkwijze en vorm wijkraad

Werkwijze en vorm wijkraad

Om de werkgroepen goed te kunnen ondersteunen is er van elke werkgroep een afgevaardigde die plaats neemt in een platvorm.

Dit leden van dit platform zien elkaar minimaal eens per kwartaal en zorgen voor afstemming tussen de werkgroepen en springen zo optimaal in op nieuwe ontwikkelingen.

Werkgroepen werken zelfstandig en maken elk jaar hun eigen plannen en begrotingen.

De wijkraad faciliteert waar mogelijk.

De begroting van de werkgroep is onderdeel van de begroting van de wijkraad.

Een groot aantal werkgroepen is ontstaan uit het wijkontwikkelingsplan.

Voor meer informatie hierover kunt u hier klikken.

 

De wijkraad is een vereniging.

Dit betekent dat er jaarlijks een ledenvergadering word gehouden.

De wijkraad ziet erop toe dat het betrekken van inwoners bij de eerdergenoemde werkgroepen goed werkt en bijdraagt aan de actiebereidheid van inwoners in de wijk.

Bovendien neemt de wijkraad een actieve rol in bij het verwerven van bewoners uit de wijk voor de diverse werkgroepen.

Als daartoe aanleiding is kunnen vanuit de wijk telkens nieuwe werkgroepen ontstaan.
In deze periode waarbij onze wijkraad als organisatie in een verandering proces zit en we te maken hebben met de corona tijd zijn de vergaderingen fysiek opgeschort en zullen alleen online besprekingen plaatsvinden.

Mocht zich de situatie veranderen zullen we dat uiteraard in de nieuwsbrieven aangeven, klik ook hier.

Bereikbaarheid

Voor reacties, suggesties en vragen kunt u de wijkraad bereiken via mail: info@wijkraadduivenwest.nl of klik hier!

Uiteraard kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief die overleg wordt de nieuwsbrief aan huis bezorgd indien men geen internet heeft.