Buurtpreventieteam (BPT)

Buurtpreventie (BPT)

Het buurtpreventieteam Duiven West (BPT Duiven West) is gestart in januari 2015. Dit om de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de wijk Duiven West te verbeteren c.q. te verhogen. Wij zijn een onderdeel van de wijkraad en werken samen met de politie, gemeente en vrijwilligers.

De vrijwilligers lopen in de wijk diverse rondes op verschillende tijden. De rondes en tijden zijn naar eigen inzicht in te vullen. Zij lopen langs drukke straten maar ook de stegen en afgelegen plekken worden niet vergeten. Ze zijn herkenbaar aan hun lichtgevende hesjes met achterop de opdruk BPT Duiven West en een zaklamp voor de donkere plekken.

Als er iets gesignaleerd wordt wat in de ogen van de loper niet klopt dan kan men de politie bellen of op de speciale whatsapp-groep van de BPT lopers of op de nieuwe OPEN whatsapp-groep van WIJK-BPT-DUIVEN-WEST zetten. Mocht men twijfel hebben over een situatie en/of hoe te handelen kan men altijd contact opnemen met de coördinator(s). Het is de bedoeling dat men de eigen veiligheid altijd in het oog houdt. Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers altijd van harte welkom. Mocht je verdere informatie willen en/of je willen aanmelden dan kan dat via e-mailadres bpt@wijkraadduivenwest.nl  of telefonisch via telefoonnummer 06-36393206.

Deelnemen?

Wilt u ook wonen in een veilige buurt en daar zelf een bijdrage doen? We horen veel gemopper over de vele inbraken omdat de politie haar taak niet goed uitvoert, maar is dat zo? Kunnen we ook zelf ook iets doen?Als we afspreken dat wij als bewoners van de wijk signaleren en dit melden bij de overheid dan zijn wij actief tenminste. Tenslotte is BPT Duiven-west ervan overtuigd dat we het samen met de politie en gemeente het moeten doen.

Hoe kunt u hieraan een bijdrage leveren?


Mogelijkheid 1:

Groep: “Surveillanten-App BPT Duiven-West”

Wij zijn een onderdeel van de wijkraad en werken samen met de politie, gemeente en vrijwilligers. Wij zijn het meeste gebaad met vrijwilligers/bewoners die zogenaamd buiten lopen opzichtig met een geel hesje en een zaklamp (wordt verstrekt door ons) voor de donkere plekken. Dit om de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de wijk Duiven West te verbeteren c.q. te verhogen. De vrijwilligers lopen in de wijk diverse rondes op verschillende tijden. De rondes en tijden zijn naar eigen inzicht in te vullen. Zij lopen langs drukke straten maar ook de stegen en afgelegen plekken worden niet vergeten. Bijvoorbeeld als u met de hond loopt en een extra ommetje maakt in u eigen buurt. We laten u vrij op welke dagen u loopt maar wel met regelmaat (2 a 3 x per week, mag natuurlijk vaker). Wilt u samen met iemand lopen dan kunnen we zien wie er bij u in de buurt loopt, en bemiddelen. Verder als u lid wordt krijgt u instructies, bijeenkomsten en maandinfo per mail.


Mogelijkheid 2:

Groep:    “Wijk-App BPT Duiven-West”

Ogen en oren als verlengstuk van de politie kan zeker ook een bijdrage geven voor veiligheid in de buurt. Onderbuikgevoel is daarbij een belangrijk gegeven en hoe meer mensen in de app zitten temeer kans is om inbraken te voorkomen. Dus bij onraad meldt u dit op alarmnummer 112 en zet u in de app wat u gedaan hebt. Mocht u twijfelen kunt u het op de app zetten en we geven persoonlijk raad. U krijgt instructies na het aanmelden en per maand krijgt u de nieuwsbrief per mail. Uiteraard moet u 18 jaar zijn en in bezit van een smartphone met whatsapp en in Duiven-West wonen.


In deze folder vindt u tips voor het controleren van uw inbraakbeveiliging en het ontdekken van zwakke plekken in uw huis.

Maak het ze niet te makkelijk

Aanmelden en informatie BPT