Nieuws en activiteiten

Op deze pagina worden onze activiteiten maar ook waar we mee bezig zijn.


Wijkraad Duiven-west.

Bestuursvergadering vindt plaats op elke 2e woensdag van de maand.

Heeft u een vraag of wilt u iets melden in belang van de Wijkraad mail naar info@wijkraadduivenwest.nl


Activiteiten 2020

Agenda volgt.


Notulen jaarvergadering