Nieuws en activiteiten

Wijkraad Duiven-west.

Bestuursvergadering vindt plaats op elke 2e woensdag van de maand.

Heeft u een vraag of wilt u iets melden in belang van de Wijkraad mail naar info@wijkraadduivenwest.nl

Activiteiten 2019

Agenda volgt.

Notulen jaarvergadering