Wie zijn wij?

Herman Nierkens voorzitter.

Sinds 1984 woon ik in de wijk Duiven-West. De eerste paar jaar in de Steenstraat, daarna in de Boschstraat.
Tot aan mijn pensionering in 2012 werkte ik in die periode bij de gemeente Duiven.
Omdat ik belangstelling heb voor de openbare ruimte en voor onze wijk Duiven-West heb ik mij een paar jaar geleden aangesloten bij de werkgroep die het Wijkontwikkelingsplan heeft opgezet. Ook heb ik mij na het voltooien van dit plan bezig gehouden met werkgroepen die belast zijn met de uitvoering.
Als trekker van de werkgroep verkeer heb ik mij samen met Veilig Verkeer Nederland en een aantal enthousiaste wijkbewoners bezig gehouden met positieve gedragsbeïnvloeding van automobilisten die door onze wijk rijden.
Tevens ben ik betrokken bij de werkgroep die het gebiedje tussen de school De Kameleon en Het Palet wil omvormen tot een ontmoetingsplein.
Samen met de toenmalige wijkraad en bureau Spectrum hebben we dit jaar bekeken hoe we de komende jaren slagvaardiger verder kunnen. We hebben daarna ook met elkaar bekeken welke functie bij iedere betrokkene past en zo een interim-bestuur gevormd. In de jaarvergadering  13 -10-2021 ben ik unaniem gekozen voor de functie als voorzitter van de Wijkraad Duiven-west.

Wim Vilters penningmeester

Ik ben geboren in 1947 in Amsterdam en heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen, sinds mei 2015 ben ik weduwnaar.  Samen met mijn vrouw heb ik een vlaaienwinkel gehad in de Elshofpassage.Tot 2013 was ik actief in de fractie van de VVD. In het verenigingsleven was ik scheidsrechter bij DVV. Ik ben lid van het Jumelage comité van Duiven dat een samenwerking verband heeft met onze partner gemeente Gemünden Am Main.  In september 2014 ben ik gevraagd om bij de Wijkraad West om iets voor onze wijk te kunnen betekenen. Om gezondheid reden moest de toenmalige voorzitter in 2015 aftreden en heb haar taak overgenomen. 3de kwartaal 2020 ben ik voorzitter af en heb binnen het bestuur de taak penningmeester op me genomen. Ik vind het prettig om een bijdrage te mogen leveren aan onze mooie wijk.

André Kok secretaris

Mijn eerste kennismaking met de wijkraad was toen ik gevraagd werd coördinator van het buurtpreventie team te worden Het betekende dat ik onder de wijkraad voor verantwoording val. En ben dus daarnaast algemeen bestuurslid en deed uitvoerende taken. Mijn vak is verpleegkundige en doe dit op respiratoir unit van de longziektes in het UMC Utrecht. Ik ben geboren in Lochem in 1957, waarna ik mijn jeugd in Gorssel heb door gebracht. Na wat omzwervingen in de Achterhoek ben ik in 1988 in Duiven komen wonen. En vond het een paar jaar geleden wel eens tijd meer voor mijn wijk te gaan betekenen. Inmiddels zijn mijn twee zoons de deur al lange tijd uit, waarvan er een in Duiven nog woont en de andere is Papa in Denemarken. Dus ga ik verder als Opa maar ook voor mijn kleinkind van mijn huidige vrouw. De BPT ofwel buurtpreventie team gaat me aan het hard want het is echt nodig om vooral samen met gemeente en politie op te trekken tegen het dievengilde.

In de loop van de tijd ben ik het secretariaat gaan ondersteunen en inmiddels secretaris geworden.

De BPT surveillanten is inmiddels overgenomen door Marco Arents maar ik blijf hoofd coördinator.