Wie zijn wij?

Herman Nierkens interim voorzitter.

Wim Vilters penningmeester

Ik ben geboren in 1947 in Amsterdam en heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen, sinds mei 2015 ben ik weduwnaar.  Samen met mijn vrouw heb ik een vlaaienwinkel gehad in de Elshofpassage.Tot 2013 was ik actief in de fractie van de VVD. In het verenigingsleven was ik scheidsrechter bij DVV. Ik ben lid van het Jumelage comité van Duiven dat een samenwerking verband heeft met onze partner gemeente Gemünden Am Main.  In september 2014 ben ik gevraagd om bij de Wijkraad West om iets voor onze wijk te kunnen betekenen. Om gezondheid reden moest de toenmalige voorzitter in 2015 aftreden en heb haar taak overgenomen. 3de kwartaal 2020 ben ik voorzitter af en heb binnen het bestuur de taak penningmeester op me genomen. Ik vind het prettig om een bijdrage te mogen leveren aan onze mooie wijk.

Henk Feenstra secretariaat

Met uitzondering van enkele jaren in het buitenland heb ik (samen met mijn vrouw) altijd in Velp gewoond. Sinds een jaar wonen we in Duiven. De laatste 30 jaar van mijn werkzame leven was ik bedrijfsleider bij een elektrotechnisch bedrijf in Arnhem. Ik heb bij verschillend sportverenigingen en commissies veel secretariaatswerk gedaan, zowel voor als na mijn pensionering. Toen ik nog maar net in Duiven woonde, was de functie van secretaris bij de Wijkraad vacant en heb ik me daarvoor beschikbaar gesteld. Het geeft mij voldoening nuttig te maken voor de samenleving, hoe bescheiden die taak ook is.

André Kok secretariaat en BPT

Als loper voor de buurtpreventie team ben ik gevraagd om coordinator te worden binnen dat team. Het betekende dat ik onder de wijkraad voor verantwoording val. En ben dus daarnaast algemeen bestuurslid en doe uitvoerende taken. Mijn vak is verpleegkundige en doe dit op respiratoir unit van de longziektes in het UMC Utrecht. Ik ben geboren in Lochem in 1957, waarna ik mijn jeugd in Gorssel heb door gebracht. Na wat omzwervingen in de Achterhoek ben ik in 1988 in Duiven komen wonen. En vond het een paar jaar geleden wel eens tijd meer voor mijn wijk te gaan betekenen. Inmiddels zijn mijn twee zoons de deur al lange tijd uit, waarvan er een in Duiven nog woont en de andere is Papa in Denemarken. Dus ga ik verder als Opa maar ook voor mijn kleinkind van mijn huidige vrouw. De BPT ofwel buurtpreventie team gaat me aan het hard want het is echt nodig om vooral samen met gemeente en politie op te trekken tegen het dievengilde.

Daarnaast heb ik functie binnen de wijkraad als secretaris .