Wijkontwikkelingsplan

Wijk Ontwikkelings Plan Duiven-West 2017-2027

Wijk Ontwikkelings Plan Duiven-West

Inmiddels is het eind december 2020. De WOP een onderdeel van de wijkraad is met een aantal leden verder gegaan en hebben niet stil gezeten.

Het als interim-bestuur heeft in een nieuwsbrief hebben voorgesteld aan de bewoners van onze wijk Duiven-West.

Helaas. Het coronavirus gooide roet in het eten en wij voelden ons gedwongen de bijeenkomst uit te stellen.
Dit betekende niet alleen dat wij onze projecten niet konden toelichten, maar ook dat wij de wijkbewoners niet de gelegenheid hebben gegeven om de nieuwe bestuursleden te kiezen. Dat voelt voor ons enigszins ongemakkelijk, maar het heeft ons er niet van weerhouden om toch zoveel mogelijk door te gaan met onze projecten en met onze intentie om de wijkraad effectiever te maken.

Op de pagina werkgroepen kunt u lezen welke werkgroepen er zijn en hun doelstellingen. Meer weten klik op: werkgroepen.

In de nieuwsbrieven kunt u ons volgen hoe ver het staat met de diverse werkgroepen in het wijkontwikkelingsplan.

Elke werkgroep is verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen in het WOP en het verkrijgen van middelen voor de realisering (samenwerking, financiën) daarvan. Ze is binnen dit kader verantwoordelijk voor de regie, de coördinatie en de communicatie met alle wijkbewoners, de gemeente en andere samenwerkingspartners.

We houden u op de hoogte van stand van zaken die u bij het nieuwsoverzicht kunt vinden.

Maar u kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de wijkraad door een mailtje te sturen naar : info@wijkraadduivenwest.nl.

Of klik op: contact.